תחרויות

 


  • מיקום:

הרצליה


  • שימושים:

בית חיל נשים


  • מקום בתחרות:

ראשון