מבני ציבור


  • מקום:

סוקולוב, הרצליה


שימושים:

מעונות סטודנטים


סטטוס:

תכנון