מבני ציבור

 


  • כתובת:

פרדסיה


  • שימושים:

בית חולים


  • סטטוס:

מאוכלס