מבני ציבור


  • כתובת:

רמת גן


  • שימושים:

בית-ספר


  • סטטוס:

תכנון